Kjerringøy International Land Art Biennale, NO2015
 Digging for clay, Kjerringøy 2015
dok til stipend-55.jpg
 Building mountains, Kjerringøy 2015   
 Built mountains, Kjerringøy 2015
 Built mountains, Kjerringøy 2015
 Drowning mountains, Kjerringøy 2015
 Mountain in tide, Kjerringøy 2015
prev / next